پیداکردن سرمایه گذار

شروع کسب و کار و پیداکردن سرمایه گذار شروع کسب و کار و پیداکردن سرمایه گذار را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊زمانی که تازه کسب‌وکاری را شروع می‌کنید،ارزشمندترین فرد برای تیم شما،کسی است که پول داشته باشد!اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم،شما به فردی نیاز دارید که بتواند با …

آدم های موفق

آدم های موفق زیاد قبرستان میرن آدم های موفق زیاد قبرستان میرن متن زیر را دنبال بفرمایید تا به این موضوع پسی ببرید:     این نوشته ی من قرار نیست انگیزه هات رو نابود کنه!قرار نیست تو رو از شروع یا ادامه ی مسیرت منصرف کنه!قراره یه تلنگر باشه …

استارتاپ ها

استارتاپ ها مطالبی در مورد استارتاپ ها و کسب درآمدهایتان را در متن زیرمشاهده بفرمایید: -استارتاپ های تک شاخ یا Unicorn Startup ، استارتاپ هایی هستند که با رشد سریع به ارزش های میلیاردی رسیده و میتوانند سرویس های خود را در اجتماع بطور همگانی -مورد استفاده قرار دهند. -در فرهنگ …