داستان مدیریتی کارمند خلاق

داستان مدیریتی کارمند خلاق داستان مدیریتی کارمند خلاق را در متن زیر دنبال بفرمایید:   ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی بود و تعمیر آن نیز فایده ای نداشت، قرار بر این شد کتابخانه جدیدی ساخته شود. اما وقتی ساخت بنا به پایان رسید، کارمندان کتابخانه برای انتقال میلیون ها جلد کتاب …