کمال گرایی نامطلوب

کمال گرایی نامطلوب و پیامدهای خطرناک آن کمال گرایی نامطلوب و پیامدهای خطرناک آن را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   آیا در زندگی‌تان نیازمند موفقیت‌های خیلی بزرگ هستید تا احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید؟هنگامی‌که هدفی دارید و موفق به انجام آن نمی‌شوید احساس می کنید …