مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر

مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر   مطالعه کتاب نتایج یک تحقیق نشان داده که مطالعه کتاب به افزایش عمر کمک می‌کند، به گزارش «گاردین» تحقیقی که بر روی بیش از ۳۵۰۰ نفر انجام شده، نشان داد کتاب‌ خواندن بعنوان راهی برای تحمل شرایط زندگی، باعث افزایش …