نکات کوتاه مدیریتی

نکات کوتاه مدیریتی     برايان تريسي فقط ميزان اشتياق شماست كه براي توانايي هايتان محدوديت ايجادميكند. اگرعميقاخواهان چيزي باشيد،هيچ محدوديتي براي آنچه كه بدست مي آوريد وجود نخواهد داشت. جاهای خالی را پر كنيد و همیشه در ذهنتان تکرار کنید: 1. مهمترین فرد زندگی من نامش….است 2. مهمترین هدف …