15 روش برای خراب کردن یک سخنرانی عالی

15 روش برای خراب کردن یک سخنرانی عالی       سخنرانی کردن و قلق آیا یک سخنرانی یا ارائه‌ی مطلب مهم پیش‌ رو دارید؟ حتی یک ایده‌ی فوق‌العاده هم چنانچه درست بیان نشود، ارزش خود را برای مخاطب از دست خواهد داد، با ما همراه باشید تا ۳۱ موردی …