نکاتی در مورد سخنران برتر

نکاتی در مورد سخنران برتر     سخنران خوب چه ویژگی هایی دارد⁉️ 1-گفتار با صدای ملایم باشد. 2-سخنران خوب ، جمله ها را مخلوط و در هم نمیگوید و درعین حال بیانات را از هم گسیخته و کلمه کلمه هم بیان نمی کند. 3-گفتار خود را نه خیلی تند …