نکاتی کلیدی برای سخنرانی کردن

نکاتی کلیدی برای سخنرانی کردن نکاتی کلیدی برای سخنرانی کردن که در متن زیر مشاهده می فرمایید:     مردم ممکن است چیزی را که می‌گویید، فراموش کنند اما هرگز احساسی را که در آن‌ها بوجود آورده اید فراموش نخواهند کرد. برای هر ارائه یا سخنرانی چند روز وقت بگذارید… …

ترس از سخنرانی

ترس از سخنرانی       قبل از سخنرانی در جمع، مغز شروع به مرتب کردن منابع می‌کند، خون بیشتری به درون عضلات پمپاژ می‌شود و در نتیجه اکسیژن بیشتری به مغز می‌رسد. واکنش بدن به استرس ناشی از حضور در جمع همانند واکنش به ترس هنگام مقابله با خطرات …

آماده سازی سخنرانی

نکته کلیدی برای آماده سازی سخنرانی     زبان بدن راحت باشیدوساده صحبت کنید،شما و پیامتان در واقع یک چیز هستید!اگر مخاطبان شخصیت شما را به عنوان سخنران باور نداشته باشند، در مقابل پیامتان مقاومت می کنند و به آن گوش نمی دهند؛ به همین سادگی… بی شک زبان بدن …

فن بیان و سخنرانی

فن بیان و سخنرانی     به دو دلیل توانایی و مهارت فن بیان در سخنرانی در ما پایین می آید: 1}بازدارنده های درونی 2}کامل نبودن دایره ی لغت در ذهنمان مشکالت بین فردی انسان هایی که از کودکی در خانواده هایی متولد و بزرگ شده اند که در آن …

دروغ در سخنرانی

دروغ در سخنرانی دروغ در سخنرانی در متن زیر دنبال کنید: پوشاندن دهان در جلسات اگر سخنران هنگام سخنرانی دهان خود را می پوشاند نشان می دهد که شاید دروغ می گوید، اگر وقتی شما صحبت می کنید و شنوندگان دهانشان را می پوشانند، یعنی شاید احساس می کنند شما …