سخنان ارزشمند در عرصه ی مدیریت

سخنان ارزشمند در عرصه ی مدیریت     آنتونی رابینز محیط اطراف یا اتفاقاتی که رخ می‌دهند هیچ کنترل مستقیمی بر روی ما ندارند، بلکه معنی‌ای که به آن‌ها می‌دهیم و برداشتی که خودمان از آن‌ها داریم امروز و فرداهای ما را شکل خواهد داد. کیم وو چونگ(بنیانگذار شرکت صنعتی …