نوآوری برای تقویت

چگونه می‌توان از نوآوری برای تقویت یک استارت آپ استفاده کرد؟ چگونه می‌توان از نوآوری برای تقویت یک استارت آپ استفاده کرد؟با ما همراه بمانید: ۱.لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنید (لازم نیست همه چیز را از ابتدا شروع کنید). ◊با اصلاح محصولات یا خدمات کنونی خود، آزمودن یک …

تغییر و تحول سازمانی

تغییر و تحول سازمانی       جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. امروزه ثابت ماندن، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی …