سبك يادگيري

آيا سبك يادگيري خود را ميشناسيد؟ آيا سبك يادگيري خود را ميشناسيد؟با ما همراه باشید:   ترجیحات و راه های مورد پسند شما برای مطالعه و یادگیری مسائل چگونه است؟ حتما به صورت تجربی با این واقعیت برخورد کرده اید که یادگیری شما تحت شرایط خاصی به شدت متفاوت و …