دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا می گوید:       – پس از آماده سازی طاقت فرسای چند ماهه ، به مدت یک هفته برای مدیران ارشد تویوتا، پروژه ها و تکنولوژیهای مختلفی را در رابطه با خودروهای خودران و سیستمهای پیشرفته خودرو ارایه دادیم. – جدا از …

نگهداشت کارکنان شایسته

نگهداشت کارکنان شایسته     متن زیر در مورد نگهداشت کارکنان شایسته می باشد با ما همراه باشید: تعریف کاکرنان شایسته کارکنان شایسته آنهایی هستند که از شنیدن خبر رفتنشان خواب از سرمان میپرد، به آنها وابسته ایم، به آنها نیاز داریم و روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم سیاستها و …