اختلالات شخصیتی رایج در رهبران و مدیران

اختلالات شخصیتی رایج در رهبران و مدیران اختلالات شخصیتی رایج در رهبران و مدیران با ما همراه باشید: چه ویژگی هایی باعث موفقیت می شوند؟ Understanding the Dark Side،اغلب تصور بر این است که توانمندی های ذاتی مثل هوش بالا، توان یادگیری، نیل به آرزوهای بلند و مهارت های گسترش …