مدیران ساکت

مدیران ساکت در ذیل در مورد مدیران ساکت مطاللعه مینمایید. مجله کسب و کار هاروارد مقاله‌ای را تحت عنوان “فواید پنهان مدیران ساکت” منتشر کرده است که این متن برگرفته از آن است. معمولا شنیده‌ایم که رهبران و مدیران برون گرا معمولا عملکرد بهتری دارند. آن‌ها افراد بیشتری را جذب …