استاندارد IATF 16949:2016

الزامات سیستم مدیریت کیفیت از دید استاندارد IATF 16949:2016 الزامات سیستم مدیریت کیفیت از دید استاندارد IATF 16949:2016 را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊در استاندارد تازه انتشار یافته IATF 16949 که بروز شده استاندارد ایزو تی اس است، الزاماتی برای اجرا در سازمان ها ارائه شده است که هر …