۷ درس کار تیمی از اپل

۷ درس کار تیمی از اپل:     (قسمت دوم) درس5:(مباحثات شگفت‌انگیز) خیلی وقتها استیو جابز در دید عموم،۱رهبر ظالم به نظر می‌آمد.او ۱بار گفت:«من نباید به افراد راحت بگیرم. من باید کاری کنم که آن‌ها بهتر از چیزی شوند که الان هستند». او همیشه کارکنان اپل را برای یافتن …

۷ درس کار تیمی از اپل

۷ درس کار تیمی از اپل:     قسمت اول درس1:(1نفر مسئول هر کار) استیو جابز برای هر پروژه یا جریان کار فقط و فقط1 نفر مسئول قرار میداد. این1 نفر در عالیترین سطح مسئولیت پذیری، کاررا به سرانجام میرساند. درس2:(۱ بار دور همنشینی در هفته) زمانی که استیو جابز …