ساعات کاری افراد موفق

ساعات کاری افراد موفق   ساعات کاری افراد موفق ، حرفه‌ای‌ها بیش از اندازه کار نمی‌کنند! شاید برای رسیدن به موفقیت، هر روز تلاش کنید زودتر از همیشه به سرکار بروید و سخت کار کنید و دیرتر هم به خانه برگردید. شاید می خواهید با این روند کارایی‌تان را افزایش …

ساعت کاری مناسب

ساعت کاری مناسب پیشنهاد دو کارشناس در اجلاس داووس ٢٠١٩ در رابطه با ساعات کاری -ساعات کاری کمتر منافع زیادی را هم برای کارکنان و هم کارفرمایان در بر دارد و بهتر است چهار روز کار در هفته، معمول شود. -آدام گرانت، روانشناس مدرسه وارتن در پنسیلوانیا، عنوان کرد که …