خیز سریع به سمت رهبری

خیز سریع به سمت رهبری ←برای برخی از مدیران، انتقال حرفه‌ای به مقام بالای سازمان، فرای توانایی و آمادگی آن‌ها است. آن‌ها برای سرعت بالای جریانات جدید آمادگی ندارند،یا فاقد چشم‌انداز ضروری اهداف اصلی سازمان هستند (۶۱ درصد از مدیران ارشد نمی‌توانند بر چالش‌های استراتژیک رهبری فائق شوند.) اغلب مدیرانی …