شرکت گوگل

شرکت گوگل ویژگیهای مدیران برتر خود را بدین شکل برشمرده است: شرکت گوگل ویژگیهای مدیران برتر خود را بدین شکل برشمرده است: لازلو باک،مدیر وقت عملیات انسانی گوگل در گفت‌وگو با نیویورک تایمز می‌گوید: بعد از اجرای این پروژه، بدترین مدیران ما از لحاظ کیفیت بیش از ۷۵ درصد پیشرفت …