محاسبه کارایی در سازمان ها

محاسبه کارایی در سازمان ها محاسبه کارایی در سازمان ها را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: روش پارامتری ◊در تکنیک های پارامتری با استفاده از روش های مختلف آماری تابع تولید مشخصی تعیین می شود. سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می شود. …

عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟

عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟ عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت چیست؟با ما همراه بمانید: ◊بسیاری از سازمان‌ها به سیستم یا عارضه مبهم شکلی (Ambiguous Figure System) (AFS) دچارند،در ساختارهای ناسالم و بیمار، روال معمول برای رسیدگی به موضوعی که خارج از حدود وظایف یک نفر …

هوش سازمانی

هوش سازمانی چیست؟ هوش سازمانی چیست؟ با ما همراه باشید: ←هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان است،این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می‌شوند،در عمل و عکس‌العمل سریع می‌شوند، انعطاف‌پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند، قادر به استفاده از تخیل هستند،استفاده از …

جذبه مدیریتی در سازمان ها

جذبه مدیریتی در سازمان ها متن زیر در مورد جذبه مدیریتی در سازمان ها مطالبی را برای شما عزیزان ارئه می نماید:   «سیلویا آن هیولِت» در کتاب «Executive Presence» بیان می کند که سه عامل، جذبه‌ی مدیریتی را به وجود می‌آورند: 1.متانت: اینکه چطور رفتار می‌کنید. 2.ارتباط: اینکه چطور …

اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی اینرسی سازمانی با ما همراه باشید:     یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است! اگر یک سیستم خاصیت تغییرپذیری و اصلاح نداشت، در چارچوب اولیه خود باقی می‌ماند و راه پیشرفت آن مسدود می‌شد،در علوم طبیعی، اینرسی خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر …

مشاوره ایزو در کرمان

مشاوره ایزو در کرمان     در این برهه از زمان به دلیل رقابتی تر شدن بازار در جذب و جلب رضایت مشتری در سطح ملی، منطقه ای و جهانی نیاز به مدیریتی نوین و کارآمد و سازمانی بهره ور و پویا هرچه بیشتر احساس میشود،گروه مهندسین مشاور آریان گستر …