بازار یابی سببی

بازار یابی سببی       سازمان‌های غیرانتفاعی مردم دوست دارند در کارهای خیر شرکت کنند آنها می‌خواهند بدانند که آیا خریدشان به انگیزه مورد علاقه‌شان کمک کرده است یا نه،در نتیجه شراکت با سازمان‌های غیرانتفاعی می‌تواند یک راهبرد محتمل باشد شما از کسب و کار خود به منظور کمک …