۶ جمله یک مدیر ضعیف در سازمان های مختلف

۶ جمله یک مدیر ضعیف در سازمان های مختلف ۶ جمله یک مدیر ضعیف  در سازمان های مختلف را می توانید دنبال بفرمایید: با صندلی من حرف بزنید شناختن یک مدیر ضعیف کار چندان سختی نیست از مرور تجربیات روزمره تان هم به راحتی می‌توانید یک مدیر ضعیف و نالایق …

بازی قدرت در سازمان‌های مختلف

بازی قدرت در سازمان‌های مختلف     بازی قدرت همه انسان‌ها دوست دارند راه خودشان را پیدا کنند و افراد قدرتمند این راه را بهتر و بیشتر می‌یابند، ما معمولا رفتار بهتری با این افراد داریم و به آنچه می‌گویند گوش می‌دهیم چه کسی دوست ندارد در موضع قدرت باشد؟ …

ارتباطات افقی در سازمان های مختلف

ارتباطات افقی در سازمان های مختلف ساختار ارتباط در یک سازمان به دوگونه تقسیم می‌شود و معمولا روابط بین کارکنان یک سازمان مبتنی بر همین دو روش است؛ یا به شیوه عمودی (رییس-مرئوسی) است و یا به شیوه‌ی افقی.   در روش دوم: کارکنان خود را هم‌سطح یکدیگر می‌بینند و …