مدیریت کارمندان ضعیف

مدیریت کارمندان ضعیف مدیریت کارمندان ضعیف را در متن زیر دنبال بفرمایید: زمان‌بندی صحیح یکی از مهارت‌های اساسی مدیران است،آنها باید از این مهارت در تصمیم‌گیری‌های بخش نیروی انسانی و خصوصا استخدام و اخراج کارمندان نیز استفاده کنند. به‌عنوان مثال در مورد افرادی که در روزهای ابتدایی کار عملکرد ضعیفی …