خاله‌بازی مدیریتی در سازمان ها

مقاله(خاله‌بازی مدیریتی در سازمان ها) وقتی هنگام شطرنج درحال باختم از جای خود بلند شده و صفحه را از پشت سر رقیبم نگاه کرده و به حرکت‌های اشتباهی که انجام داده‌ام پی می‌برم، ناکارآمدی وحشتناکی در برخی سازمان‌ها وجود دارد که تامل در کارکرد آن‌ها این فکر را به ذهن …