ترکیب نادانی و خودخواهی

ترکیب نادانی و خودخواهی ترکیب نادانی و خودخواهی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه، به گرسنگانی که گفته بودند نان نداریم بخوریم، گفته بود به جایش کیک بخورید! به همین سادگی. جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان …