سازمان ایزو سایت خود را جهت دستیابی سریع تر و بهتر به اطلاعات باز طراحی کرد

سایت ایزو با هدف دستیابی سریع تر و ساده تر و بهتر به اطلاعات استاندارد های ایزو، با تمرکز بر مشتری و قابلیت خواندن بهتر بطور کامل تغییر یافت. سایت جدید ایزو کاربران را اولویت کاری خود قرار داده است، صفحات و محتوای جدید به ویزیتور سایت، امکان دستیابی سریع تر و آسان …