هماهنگی امنیت اطلاعات

هماهنگی امنیت اطلاعات: هماهنگی امنیت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در راستای ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. هماهنگی امنیت اطلاعات توسط رئيس سخت افزار و شبكه، رئيس توسعه سيستم، رئيس پشتیبانی سيستم به عنوان نمایندگان بخش های مختلف سازمان انجام میشود. مدير فناوري اطلاعات به عنوان مدير …