انکار مرگ مديريت

انکار مرگ مديريت انکار مرگ مديريت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   مدیریت دولتی وقتی افراد در معرض مرگ عزیزان قرار می گیرند، معمولا اولین کاری که برای حفظ تعادل روانی خود انجام می دهند،اقدام به انکار است. انکار یک مکانیزم دفاع روانی است که به افراد …