جذبه مدیریتی سازمانی

جذبه مدیریتی سازمانی جذبه مدیریتی سازمانی  را در متن زیر دنبال بفرمایید: «سیلویا آن هیولِت» در کتاب «Executive Presence» بیان می کند که سه عامل، جذبه‌ی مدیریتی را به وجود می‌آورند: 1.متانت: اینکه چطور رفتار می‌کنید. 2.ارتباط: اینکه چطور صحبت می‌کنید. 3.ظاهر: اینکه چطور به نظر می‌رسید. جهت  مشاور ایزو و کسب …

سیاسی کاری و بازیکاری بد

سیاسی کاری و بازیکاری بد برای کسب امتیاز سیاسی کاری و بازیکاری بد برای کسب امتیاز را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: گاهی در شرکت شرایطی پیش می آید که افراد سیاسی کاری میکنند. سیاسی کاری یا به تعبیری دیگر “بازیکاری بد” رفتاریست که در آن، شخص انجام …

مزایای پیاده‌ سازی ERP

مزایای پیاده‌ سازی (ERP)     مدیریت منابع برنامه‌ریزی‌ منابع‌سازمانی(ERP) علم و فن مدیریت منابع است، بسته نرم افزاری کاربردی درون سازمانی، جامع و سازمان نگر، ماژولار، استاندارد و شامل یک مجموعه از ماژول‌های یکپارچه، آماده راه اندازی، از پیش طراحی و مهندسی شده، قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس …