چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟

چگونه سازمان خود را چابک کنیم؟       قسمت اول -شرکت‌هایی که به مدیریت مدرن اعتقاد دارند و رویکرد چابک (Agile) را به کار می‌برند، حقیقتا به نیازهای مشتری توجه دارند. -یکی از خصوصیات برجسته این رویکرد، بهبود مداوم است. -این شرکت‌ها به نیازهای مشتریان، تغییرات بازار و محیط …