پنج درسی که سال سخت به مدیران آموخت

پنج درسی که سال سخت به مدیران آموخت مدیر بودن در میان بحران وقتی بحران کرونا جهان‌گیر شد، شرکت‌ها درجات مختلفی از آمادگی برای مواجهه با آن را به نمایش گذاشتند پتانسیل بالای بحران کرونا برای ایجاد اختلال در کسب و کارها و نیز اهمیتِ آماده‌شدن برای بحران‌های بعدی باعث …

اثرات سازنده گفتگوی مثبت با خود

اثرات سازنده گفتگوی مثبت با خود اثرات سازنده گفتگوی مثبت با خود را در متن زیر دنبال بفرمایید: زمانی که فردی با خودش با صدای بلند حرف می‌زند، اطرافیان با تاسف درباره سلامت روان وی قضاوت می‌کنند، اما این کار نشان دهنده جنبه‌های منحصربفرد و هیجان انگیزی از فرد است: …