داستانی ساده و آموزنده

داستانی ساده و آموزنده داستانی ساده و آموزنده زیر را در راستای موفقیت های در زندگی دنبال بفرمایید:     -پسربچه ای پرنده زيبايی داشت و به آن پرنده بسيار دلبسته بود. -حتی شبها هنگام خواب، قفس آن پرنده را كنار رختخوابش می‌گذاشت و می‌خوابید. -اطرافيانش كه از اين همه …