داشتن سکون شغلی

داشتن سکون شغلی متن زیر مطالبی را در مورد بحث داشتن سکون شغلی ارائه می نماید: سکون شغلی یا همان فلات شغلی به موانع ارتقای فرد در مسیر پیشرفت شغلی در یک سازمان مربوط میشود. سکون شغلی به سه دسته سکون ساختاری، محتوایی و شخصی تقسیم میشود: 1_سکون ساختاری: به …

مشخصات لکه های مواد غذایی

مشخصات لکه های مواد غذایی       لکه های مواد غذایی موجود بر روی سطوح عموما بعنوان موادی ناخواسته تلقی می شوند،این لکه ها ممکن است قابل رویت و یا غیر قابل مشاهده باشند،اولین منبع مهم در ایجاد لکه ها مربوط به جا به جایی مواد غذایی است،به هر …

نگذارید کارکنانتان فقط به کار فکر کنند

نگذارید کارکنانتان فقط به کار فکر کنند!     هاروارد در مقاله ای در هاروارد بیزنس ریویو گفته شده است که حتی در محیط های کاری پرفشار هم برای خود کارکنان و هم برای مدیران آنها بهتر است که افراد فقط هویت کاری نداشته باشند و کار را آنقدر بزرگ …

ساختار ماتریسی یا خزانه ای چیست؟

ساختار ماتریسی یا خزانه ای چیست؟       تعریف ساختار ماتریسی یا خزانه ای نوعی طرح ساختاری است که براساس آن متخصصان از دوائر وظیفه ای مختلف دعوت می شوند تا در یک یا چندگروه، تحت رهبری مدیران پروژه ، فعالیت مشخصی را انجام می دهند.ساختار ماتریسی ، بعد انعطاف …

به حرف‌های خود ساختار بدهید

به حرف‌های خود ساختار بدهید برای موفقیت در کار خود به حرف‌های خود ساختار بدهید:   برای ارتقای این مهارت راه‌هایی وجود دارند: سعی کنید یک ساختار نوشتاری و کلامی برای ارتباطات خود بسازید. نکات محوری اندیشه خود را دسته‌بندی کنید و تا جای ممکن آن‌ها را موجز و مختصر بیان …