این خودکار را به من بفروش

این خودکار را به من بفروش این خودکار را به من بفروش با ما همراه باشید:     تصور کنید برای استخدام در موقعیت شغلی «متخصص فروش» در حال مصاحبه هستید همه‌چیز عالی پیش می‌رود تا اینکه مصاحبه‌کننده سؤال کلیدی را برای سنجش توانایی‌های شما مطرح می‌کند او از شما …