مزایای پیاده‌ سازی ERP

مزایای پیاده‌ سازی (ERP)     مدیریت منابع برنامه‌ریزی‌ منابع‌سازمانی(ERP) علم و فن مدیریت منابع است، بسته نرم افزاری کاربردی درون سازمانی، جامع و سازمان نگر، ماژولار، استاندارد و شامل یک مجموعه از ماژول‌های یکپارچه، آماده راه اندازی، از پیش طراحی و مهندسی شده، قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس …