به جای محصول ارزش بفروشید

به جای محصول ارزش بفروشید به جای محصول ارزش بفروشید و متن زیر را دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۲-محصول شما منحصر به فرد است. مطمئن شوید که فروشندگان شما به درستی درک کرده‌اند که رقبای شما چه کسانی هستند و چرا محصول و خدمات شرکت شما از دیگر رقیبان متمایز …