راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم

راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم راز موفقیت آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊شاید شما هم تعجب کنید اگر بدانید در یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین کشورهای دنیا،ساعت کاری کارمندان در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، پایین است. جهت مشاوره …