مدیریت و زندگی بهتر

ده اصل کلیدی برای مدیریت و زندگی بهتر ده اصل کلیدی برای مدیریت و زندگی بهتر را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   سال‌ها است که در سازمان‌ها و دانشگاه به این موضوع می‌پردازم که چرا ما نمی‌توانیم به راحتی تغییر کنیم خودم را هم میگویم به همین …