مفهوم زنجیره ارزش

مفهوم زنجیره ارزش       زنجیره ارزش یک شرکت دسته بندی فعالیت هایی است که برای مشتریان خلق ارزش می‌کند و نهایتا منجر به سودآوری برای شرکت می‌شود،مایکل پورتر فعالیت‌های زنجیره ارزش شرکت که نهایتاً منجر به ایجاد حاشیه سود برای شرکت می‌شود را در دو دسته فعالیت‌های اصلی …

سازماندهی فرایندهای کسب و کار

۵ نکته کلیدی در سازماندهی فرایندهای کسب و کار ۵ نکته کلیدی در سازماندهی فرایندهای کسب و کار را در متن زیر دنبال بفرمایید:     هدف غایی اغلب سازمانها حداکثر سودآوری است. حتی سازمانهایی که برای اهداف انسان دوستانه کار می کنند، یا سازمانهایی که غیرانتفاعی هستند، یا حتی …