به‌کارگیری زنان در مدیریت

هفت دلیل برای به‌کارگیری زنان در مدیریت هفت دلیل برای به‌کارگیری زنان در مدیریت را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     در سال ۲۰۱۵، خانم‌ها به‌طور میانگین ۴۷‌درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بودند خیلی هم بد نیست! با این حال، گزارشی از فهرست پانصد کمپانی …