رویکردهای راهبردی

رویکردهای راهبردی رویکردهای راهبردی مهم در افکار مدیریتی خود را در متن زیر دنبال بفرمایید:     بامنطق مورچه ها «یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود» اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف‌شان کنید به دنبال راه دیگری می‌گردند،بالا می‌روند، پایین می‌روند، دور می‌زنند،آنها به جستجوی …