بهبود فرآیند فروش

بهبود فرآیند فروش مطالبی را در مورد بهبود فرآیند فروش می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت دهم ۱۲- آیا برای تعیین زمانِ برقراریِ یک تماس تلفنی یا ملاقات با مشتری، باید چندین ایمیل ردوبدل کنید؟ تلاش برای جلب موافقت مشتری و هماهنگی برای یک تماس تلفنی از طریق ایمیل …