سرمایه‌گذاران موفق

سرمایه‌گذاران موفق ۸ دروغ را باور نمی‌کنند سرمایه‌گذاران موفق ۸ دروغ را باور نمی‌کنند را که در متن زیر می توان دنبال فرمایید: ◊بسیاری از ما در ضمیر ناخودآگاه‌مان به خودمان دروغ می‌گوییم تا از ریسک و شکست‌های احتمالی دوری کنیم،غافل از اینکه با اینکار از کشف چیزهای جدید و …

افزایش بهره وری

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرماید:     به عقیده برایان تریسی، «تفاوت اصلی افراد موفق با ناموفق در این است که افراد موفق به طرز مشهودی اهمیت زیادی برای زمان و …