زمان پایان ایزو 9001:2008

آیا میدانستید زمان پایان اعتبار ایزو 9001:2008 چه موقع می باشد؟؟؟ تمامی گواهینامه های ایزو 9001:2008 نمی بایست بیشتر از 15/09/2018 اعتبار داشته باشند.بر این اساس می بایست سازمان ها تا قبل از تاریخ اعلام شده نسبت به ارتقای نگارش سیستم مدیریت کیفیت خود اقدام نمایند.بنابراین زمان پایان ایزو 9001:2008 …