تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو تکنیک پومودورو را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: بهترین سیستم مدیریت زمان ◊در دنیای پردغدغه امروز، مسئله‌ای که مدام با آن دست‌به‌گریبان هستیم، زمان است،قطعاً بدون داشتن برنامه زمان‌بندی دقیق و مشخص، رسیدگی به تمام کارهایمان، امکان‌پذیر نیست. تکنیک و روانشناسی ◊فرانچسکو سیریلیو، خالق تکنیک پومودورو، …