انشای سرنوشت

انشای سرنوشت     مونتی رابرتز مونتی رابرتز زمانی که یک نوجوان بود،پدرش به عنوان یک مربی اسب برای تربیت اسبها از یک اصطبل به اصطبل دیگر و از یک مزرعه به مزرعه دیگر در گردش بود،به همین علت مدرسه‌اش در طول سال چند بار عوض می‌شد. یک روز، وقتی …