پنج قدم موفقیت آمیز

پنج قدم موفقیت آمیز در تجاری سازی یک نوآوری ◊در کار خود در حوزه فناوری در شرکت Valmet، فرصتی برای شرکت در چندین پروژه توسعه فناوری داشته ام خوشبختانه بخش بزرگی از آنها با موفقیت تکمیل شده و به جهان تحویل داده شده اند،اما برخی از رفع مشکلات نیز تجربه …

مدیر حرفه ای و موفق

 ویژگی های یک مدیر حرفه ای و موفق ویژگی های یک مدیر حرفه ای و موفق را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1- مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعاليتها و شكستها 2- تمايل براى بهبود انجام كارها و به کار گیری ابتکار عمل 3- قلمداد …

تکنیک گروه بندی فعالیت ها

تکنیک گروه بندی فعالیت ها تکنیک گروه بندی فعالیت ها را در متن زیر دنبال بفرمایید:     تابه‌حال، چند مرتبه‌ مجبور شدید کار خود را در میانه رها کنید، تنها به این دلیل که باید به جلسه می‌رفتید یا به ایمیل پاسخ می‌دادید؟ این وقفه‌ها مانع بهره‌وری می‌شوند؛ به‌همین‌دلیل …