هر چیزی را به هرکسی بفروشیم

هر چیزی را به هرکسی بفروشیم چطور هر چیزی را به هرکسی بفروشیم: قسمت پایانی ۹- آینده‌نگر باشید. ♦عمر حضور مشتری را کوتاه و فقط تا پایان فرآیند فروش تصور نکنید،فروشندگان موفق مسئولیت نتایج کارشان را به عهده می‌گیرند و حتی پس از فروش محصول به فروش محصول دیگری به …