باهوش بودن یا متفکر بودن

باهوش بودن یا متفکر بودن     باهوش بودن مهمتر است یا متفکر بودن⁉️ در یکسالگی توانست بخواند؛ در ۹ سالگی به ۸ زبان زنده دنیا صحبت میکرد. در ۱۲ سالگی وارد معتبرترین دانشگاه جهان یعنی هاروارد شد. توانایی خارق العاده در یادگیری زبانهای متفاوت و ریاضیات داشت برخی بهره …