زاویه دید

زاویه دید روزی از یک پزشک دعوت کردند تا در جمع معتادان به الکل سخنرانی کند،دکتر قصد داشت عملا به افراد حاضر در آن جمع نشان دهد که نوشیدن الکل برای سلامتی بسیار مضر و خطرناک است،او دو لیوان برداشت،در یکی از لیوان ها آب مقطر و در لیوان دومی …